ตู้ MDB (Main Distribution Board) คืออะไร

ตู้ MDB (Main Distribution Board) คืออะไร

MDB ย่อมาจาก Main Distribution Board  คือแผงจ่ายไฟขนาดใหญ่  ที่ใช้ในอาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ และโรงงานอุตสาหกรรม ต่างๆที่มีการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก

ทำงานโดยนำไฟฟ้าที่ได้รับมาจากหม้อแปลงที่มาจากการไฟฟ้า แล้วทำการจ่ายโหลดไปยังแผงจ่ายไฟย่อยในส่วนต่าง ๆ ของอาคารหรือโรงงาน

ตู้ MDB ส่วนมากมีขนาดใหญ่ และวางบนพื้น การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตการออกแบบ โดยควรพิจารณาจาก ระดับแรงดันไฟฟ้า, พิกัดกระแส และพิกัดกระแสลัดวงจร เป็นสำคัญ

ส่วนประกอบของตู้ MDB
1. ตัวตู้ (Enclosure)
2. บัสบาร์ (Busbar)
3. เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker)
4. มิเตอร์วัดไฟฟ้า (Meter)
5. อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)

1. ตัวตู้ (Enclosure)

ทําจากแผ่นโลหะประกอบเป็นโครงตู้ โดยเปิดได้เฉพาะด้านหน้าหรือเปิดได้ทุกด้าน ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบ และมีคุณสมบัติที่สําคัญคือ รับแรงจากภายนอกได้ , ทนความร้อน จากความผิดปกติในระบบหรือจากการลัดวงจรได้, ทนต่อการกัดกร่อนจากความชื้นและสารเคมีได้ , ป้องกันไม่ให้ผู้อยู่ใกล้สัมผัสถูกส่วนที่มีไฟฟ้า, ป้องกันอุปกรณ์ที่อยู่ภายในตู้จากสิ่งต่างๆ ภายนอกเช่น น้ำ, วัตถุแข็ง, สัตว์เลื้อยคลาน

2. บัสบาร์ (Busbar)

คือตัวนําไฟฟ้าทําจากทองแดงและอลูมิเนียม   บัสบาร์ที่นิยมใช้กันทั่วไปเป็นแบบ Flat นั่นคือ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เนื่องจากติดตั้งง่ายและระบายความร้อนได้ดี อาจจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1.บัสบาร์แบบเปลือย
2.บัสบาร์แบบทาสี

การใช้งานบัสบาร์

 • ควรวางในแนวดิ่ง จะทำให้ระบายความร้อนได้ดี
 • ควรขนานกันไม่เกิน 4 แท่ง เพราะถ้ามากกว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่อง Skin Effect
 • บัสบาร์แบบทาสี สีที่ใช์ทาเคลือบบัสบาร์ ควรมีสัมประสิทธิ์การระบายความร้อนสูงประมาณ 0.9
 • บัสบาร์แบบทาสีนํากระแสได้สูงกว่าบัสบาร์แบบเปลือย
 • ปกติจะกําหนดให้ใช้สีแดง เหลือง น้ำเงิน สําหรับเฟส R, Y, B ตามลําดับ
 • การเรียงเฟสในสวิทช์บอร์ด (R, Y, B) ให้เรียงจากด้านหน้าไปยังด้านหลังตู้ จากบนลงล่าง หรือจาก ซ้ายไปขวา
 • การเรียงเฟสลักษณะอื่นอนุญาตเฉพาะการเชื่อมต่อกับระบบที่มีอยู่แล้ว แต่จะต้องทําเครื่องหมายให้เห็นชัดเจน

 

3. เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker)

สําหรับ MDB แรงต่ำ เบรกเกอร์ที่ใช้ทั่วไป มี 2 แบบ คือ

 • Air Circuit Breaker : ใช้เป็นเมนเบรกเกอร์ในวงจรที่ใช้กระแสสูง
 • Mold Case Circuit Breaker : ใช้กับวงจรย่อยหรือใช้เป็นเมนเบรกเกอร์ในตู้ MDB ขนาดเล็ก

 

4. มิเตอร์วัดไฟฟ้า (Meter)

มิเตอร์วัดพื้นฐานที่ใช้ในตู้ MDB ทั่วไปคือ โวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์  ซึ่งใช้งานร่วมกับ Selector Switch เพื่อวัดแรงดันหรือกระแสในแต่ละเฟส พิกัดแรงดันของโวลต์มิเตอร์คือ 0-500V. ส่วนพิกัดกระแสของแอมมิเตอร์จะ ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของ Current Transformer เช่น 100/5A. เป็นต้น

สําหรับตู้ MDB ขนาดใหญ่อาจมีมิเตอร์ประเภทอื่นๆ เช่น  P.F. Meter, Watt Meter หรือ Var Meter เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับการออกแบบตู้  บางตู้ก็อาจติดตั้ง P.F. Controller เพื่อควบคุมค่า Power Factor อีกด้วย

 

5. อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)

อุปกรณ์อื่นๆ ที่มีในตู้ MDB ได้แก่

 • Current Transformer (CT)
 • Selector Switch
 • Pilot Lamp
 • Fuse
 • ฉนวนรองบัสบาร์

 

สนใจสินค้าและบริการ

โทรสอบถามรายละเอียด

โทรศัพท์: +66(2) 563 3182 ต่อ 115
Email: sale@aida-intertrade.co.th